Taula de canya de manau color filipi amb vidre

70 DIM X 6170 DIM X 73