Llenyer espart obert costats

41.60
56x30x3066x36x32