Llenyer espart obert costats

41.60
44x26x2453x30x2765x37x3470x43x40