Banqueta fusta de pollancre i sobre palma amb cru

30x26x2038x31x2746x38x34