Banqueta fusta de pollancre i sobre palma amb cru

25.5
30x26x2038x31x2746x38x34